Zánik svěřenského fondu

Zánik svěřenského fondu má tři fáze:
1. zánik správy
2. vypořádání spravovaného majetku
3. zánik fondu

Na rozdíl od obchodních korporací neprobíhá u svěřenského fondu proces likvidace. 
 
1. Zánik správy
Správa svěřenského fondu může zaniknout: 

  • uplynutím doby, na kterou byl fond zřízen,
  • bylo-li dosaženo účelu fondu,
  • rozhodnutím soudu,
  • vyčerpáním majetku,
  • nebo pokud se obmyšlení vzdají práva na plnění.

2. Vypořádání spravovaného majetku
V případě, že existuje majetek, který je při zániku svěřenského fondu možné rozdělit, připadne obmyšleným anebo se vrátí zakladateli fondu. 

Pokud není možné takovou osobu určit a statut fondu nestanoví něco jiného (např. dobročinnost), připadne tento majetek státu. 

Doporučujeme toto riziko nepodcenit a při tvorbě zakladatelských dokumentů fondu vytvořit scénář pro variantu, kdy v jakoukoli dobu existence fondu není možné majetek vrátit zakladateli a zároveň nejsou stanoveni žádní obmyšlení ani způsob jejich určení. 

Přijďte na bezplatnou úvodní konzultaci

Rádi s Vámi nezávazně probereme využití fondu konkrétně k Vašim účelům.
Zadejte Vaši emailovou adresu a my se Vám obratem ozveme zpět.

Naši partneři: