Vznik svěřenského fondu

Svěřenský fond může vzniknout za života zakladatele anebo okamžikem jeho smrti.

Zakladatelem může být jakákoli fyzická či právnická osoba, popř. více osob. Pro založení fondu je potřeba, aby zakladatel vydal zakladatelskou listinu (tzv. statut) ve formě notářského zápisu. Dalším klíčovým dokumentem určujícím fungování fondu je smlouva o správě majetku, kterou zakladatel podepisuje se svěřenským správcem.
 
Svěřenský fond vzniká v okamžiku registrace do evidence svěřenských fondů.  
Může být zřízen na určitou dobu nebo bez časového omezení.

 

Na co byste měli myslet při zakládání svěřenského fondu?

  • Pečlivě vydefinujte účel, pro který je fond zřízen, a podmínky pro výplatu beneficientům.
  • Počítejte s nenadálými událostmi, které mohou v budoucnu nastat, a zohledněte je ve statutu i smlouvě o správě majetku.
  • Berte v úvahu daňové nastavení struktury – od vložení prvotního majetku, jeho držení/rozšiřování, až po výplatu beneficientům.
  • Zajistěte si spolehlivý dohled nad správou majetku po celou dobu existence fondu.
  • Nechte si otevřenou možnost měnit podmínky správy majetku a případně i existenci svěřenského fondu ukončit.
  • Konzultujte znění klíčových dokumentů svěřenského fondu s odborníky – každý statut a smlouva o správě majetku má být originál reflektující životní situaci zakladatele a jeho přání na dlouhé roky dopředu.

 

Přijďte na bezplatnou úvodní konzultaci

Rádi s Vámi nezávazně probereme využití fondu konkrétně k Vašim účelům.
Zadejte Vaši emailovou adresu a my se Vám obratem ozveme zpět.

Naši partneři: