Správa svěřenského fondu

Zásadní aspekty dobře fungujícího trustu jsou správa svěřeného majetku a osoba svěřenského správce

 

Jaká je funkce svěřenského správce?

Správce se smluvně zavazuje majetek vyčleněný zakladatelem držet a spravovat. Současně vykonává vlastnická práva a zapisuje se do veřejných seznamů s dodatkem „svěřenský správce“.

Správcem může být každý svéprávný člověk, který se nenachází v úpadku. Podle zákona mu náleží plná správa, to znamená nejen zachování majetku, ale i snaha o jeho rozmnožení.

Zároveň má svěřenský správce na starost administraci fondu, která obsahuje registraci fondu na příslušných úřadech, vedení seznamu učiněných vkladů a poskytnutých výplat, evidence smluv a rozhodnutí, podávání daňových přiznání a vedení účetnictví, předkládání vyúčtování obmyšleným atd.
 

Více

Jako zakladatel si musíte dobře zvážit, koho zvolit jako správce vyčleněného majetku. 
Zakladatelé obvykle svěřují majetek blízké důvěryhodné osobě (příbuzným, rodinnému příteli) nebo profesionálnímu správci, případně zvolí kombinaci obojího.

Správcem můžete být i vy jako zakladatel. V tom případě  musí mít fond povinně dalšího správce, který právně jedná společně s vámi - zakladatelem. Případy, kdy je správa svěřenského fondu vykonávána společně zakladatelem (reálně spravujícím majetek) a profesionálním správcem (dohlížejícím na plnění administrativních povinností) je v České republice stále více oblíbená. 

Profesionální správa je velmi populární v zahraničí, v některých zemích dokonce správce musí splnit státem požadovanou kvalifikaci pro výkon funkce. V Česku jsou zatím pouze nezávislé komory a asociace, které se vzděláváním správců zabývají. Spravovat majetek přesně v souladu se stanoveným účelem a pokyny zakladatele je nicméně právně vymahatelná povinnost stanovená zákonem, a porušení takové povinnosti může být kvalifikováno i jako trestný čin.

Přijďte na bezplatnou úvodní konzultaci

Rádi s Vámi nezávazně probereme využití fondu konkrétně k Vašim účelům.
Zadejte Vaši emailovou adresu a my se Vám obratem ozveme zpět.

Naši partneři: