Obmyšlený

Obmyšlený (beneficient) je ten, jemuž plyne prospěch ze svěřenského fondu, tzn. zisk ze správy majetku, nebo samotný majetek vložený do svěřenského fondu. Obmyšlenými mohou být fyzické i právnické osoby. Zákon připouští, aby se jimi staly i dosud nenarozené děti (budoucí generace). 

Jako zakladatel máte právo jmenovat obmyšlené a určit jim rozsah plnění ze svěřenského fondu i podmínky, za jakých bude plnění vyplaceno. Alternativně můžete vymezit jen nespecifikovaný okruh obmyšlených (rodina, organizace) a právo určit konkrétní obmyšlené přenechat svěřenskému správci či jiné osobě.

Kromě práva na majetkové plnění ze svěřenského fondu mají obmyšlení také právo na informace a mohou mít právo dohledu nad správou majetku.

Přijďte na bezplatnou úvodní konzultaci

Rádi s Vámi nezávazně probereme využití fondu konkrétně k Vašim účelům.
Zadejte Vaši emailovou adresu a my se Vám obratem ozveme zpět.

Naši partneři: