Dohled nad správou svěřenského fondu

Dohled nad správou svěřenského fondu zpravidla vykonává sám zakladatel nebo obmyšlení, případně je dohledem pověřena další osoba. Takovou další osobu nazýváme dohlížitel (v zahraničí se setkáváme s pojmy protektor nebo guardian) a zapisuje se do neveřejné části evidence svěřenských fondů. 

Rozsah práv dohlížitele určuje zakladatel ve statutu. Může se jednat o:

  • prostý dohled, to znamená, že protektor pouze hlídá soulad správcových úkonů se stanoveným účelem fondu, nebo 
  • dohled, kdy dohlížitel výslovně schvaluje každý úkon anebo určité předem stanovené druhy úkonů svěřenského správce.

Zajímá Vás, kolik stojí naše služby?

Zadejte Vaši emailovou adresu a my Vám obratem zašleme ceník.

Naši partneři: