Poradenství v průběhu existence a v okamžiku zániku

Máte vlastního svěřenského správce i dohlížitele, ale potřebujete poradit v průběhu existence a v okamžiku zániku fondu? 

Poskytujeme poradenství:

  • „rodinnému“ svěřenskému správci v rámci jeho administrativní činnosti či rozhodování o výplatě užitku,
  • zakladateli či beneficientům při uplatňování jejich kontrolních práv,
  • příslušným zúčastněným osobám v okamžiku zániku svěřenského fondu a distribuci majetku.

Využití našich služeb svěřenského správce nebo dohlížitele není podmínkou pro poskytování poradenských služeb v průběhu existence svěřenského fondu.

Naši partneři: