Věděli jste tohle o svěřenských fondech?

Článek

Stále více se o nich mluví, ale málo kdo ví, jak fungují a k čemu se využívají. Sepsali jsme pro Vás to nejdůležitější. 


VÍTE, ŽE:

 • bylo v České republice zaregistrováno již více než 2,000 svěřenských fondů?
   
 • majetek vložený do svěřenského fondu je oddělený od osobního majetku zakladatele, a je tak dokonale chráněn před jakýmikoli podnikatelskými, rodinnými či jinými riziky spojenými s obchodní činností či osobním životem zakladatele?
   
 • svěřenský fond je jedním z posledních instrumentů umožňujících legální zachování anonymity vlastnictví obchodních společností a nemovitého majetku?
   
 • využití svěřenského fondu pro účely přechodu majetku na další generace je flexibilnější a nabízí více možností než dědické řízení dle zákona? 
   
 • správcem majetku ve svěřenském fondu může být jakákoli svéprávná fyzická osoba, tj.  kromě profesionálních správců i příbuzný nebo rodinný přítel?
   
 • svěřenským správcem může být i samotný zakladatel anebo obmyšlený (tj. osoba v jejíž prospěch je majetek spravován) - pod podmínkou, že svěřenský fond má více než jednoho správce a správci jednají společně? 
   
 • vklad majetku do svěřenského fondu není předmětem daně z příjmu ani daně z nabytí nemovitosti?
   
 • výplata majetku ze svěřenského fondu je osvobozena od daně z příjmu, pokud je příjemce (obmyšlený) osobou blízkou zakladatele, případně samotným zakladatelem?
   
 • jako vlastník majetku vloženého do svěřenského fondu se do veřejných rejstříků zapisuje svěřenský správce?
   
 • svěřenský fond může být založen jen na určitou dobu, po jejímž vypršení se majetek může vrátit zpět do rukou zakladatele?
   
 • první schůzka u nás v Norfolku je bezplatná a během ní jsme připraveni posoudit, jestli je pro Vaši situaci a potřeby vznik svěřenského fondu vhodným řešením?

 Založte si svěřenský fond s námi. Přijďte k nám na nezávaznou konzultaci. Rádi Vás informujeme o dalších výhodách a probereme s Vámi využití fondu konkrétně k Vašim účelům. 

Naši partneři: