Svěřenské fondy se dají využít i ve sporu o dědictví

Článek

V rozhovoru na idnes.cz se dozvíte, proč jsou svěřenské fondy stále oblíbenější.

 

Počet svěřenských fondů stoupá. Do konce roku by jich v Česku měly být až tři tisíce. „Většinou přicházejí lidé, kteří se zodpovědně chovají ke svému majetku. Pokud budete mít dvě děti, jedno z prvního a druhé z druhého manželství, a budete chtít, aby se nepohádaly o vaše dědictví, vloží se majetek do fondu,“ říká expert na svěřenské fondy advokát Jaroslav Svejkovský. 

U nás se institut svěřenského fondu dostal do širšího povědomí především díky Andreji Babišovi a sporu ohledně jeho údajného střetu zájmů.

Je zakladatel svěřenského fondu jeho takzvaným skutečným majitelem?

Je nutné rozlišovat pojem skutečný vlastník, což je pojem, který je upravený mimo jiné v „Zákoně o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“, takzvaném AML zákoně. Od toho je třeba odlišit úpravu střetu zájmů podle zákona o střetu zájmů a neslučitelnosti některých funkcí. Zakladatel svěřenského fondu po vyčlenění majetku, který vyčleňuje do svěřenského fondu, přestává být v okamžiku vzniku fondu jeho vlastníkem. Toto je naprosto jediný a správný výklad podle občanského zákoníku i zákona o obchodních korporacích. Po vyčlenění věcí do svěřenského fondu a vzniku svěřenského fondu vzniká oddělené vlastnictví. Věci vyčleněné ve svěřenském fondu nepatří zakladateli. Pokud by ten, kdo do svěřenského fondu vyčlenil akcie, chtěl jít například na valnou hromadu společnosti, jejíž akcie vyčlenil, pak na takovou valnou hromadu nebude připuštěn, neboť není akcionářem.

Co tedy znamená skutečný majitel?

Je to tzv. právní fikce. AML zákon upravuje některá práva a povinnosti fyzických a právnických osob při uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti za účelem zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Tento zákon stanoví fikci, podle které se za skutečného majitele, který má podle tohoto zákona fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv ve svěřenském fondu, považuje mimo jiné zakladatel nebo správce. Není to ale termín „vlastník“. Tento termín skutečný majitel je používán jen a pouze v AML zákoně a pouze pro účely tohoto zákona. Pokud je obecně vlastnictví vnímáno jako vztah k věci, která patří vlastníkovi, je nutné kategoricky uzavřít, že zakladatel svěřenského fondu není vlastníkem věcí ve svěřenském fondu.
 

Celý článek nahttps://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/sverensky-fond-pravo-andrej-babis-dedictvi-rodina-majetek-miliardari.A191113_135325_ekonomika_rts

 

Naši partneři: