Poskytnutí dohlížitele svěřenského správce

Máte vlastního svěřenského správce? 

Využijte naší služby dohlížitele, který bude dbát na to, že svěřenský správce zachází s majetkem s péčí řádného hospodáře, plní zákonné povinnosti a dodržuje zakladatelovu vůli. 

Práva dohlížitele je možné nastavit od formálního dohledu až po variantu, kdy správce potřebuje k určitým úkonům (např. prodej majetku, větší investice, výplata obmyšleným) jeho písemný souhlas.

Bezplatná konzultace

Jestliže Vás zaujala možnost zřídit si svěřenský fond a využít při tom našich služeb, rádi s Vámi Váš záměr probereme na úvodní bezplatné konzultaci.

Naši partneři: