Individuální úprava dědictví

Založením svěřenského fondu za života zakladatele nebo pořízením pro případ smrti (založení trustu závětí) může zůstavitel v tichosti vypořádat dědické záležitosti a navíc nastavit i konkrétní podmínky pro plnění pozůstalým – dosažení věku, vzdělání, uchování rodinných hodnot apod.

Oproti běžné závěti nabízí svěřenský fond několik kladů:

  • Založením svěřenského fondu snadno vyčleníte jen určitý majetek, např. úspěšně zavedenou společnost, zatímco zbylé jmění se rozdělí v dědickém řízení.
  • V rámci dědického řízení nelze zkrátit povinný díl nepominutelného dědice – i v případě jeho zadlužení či marnotratného počínání musí jeho díl dostat alespoň jeho děti. U svěřenského fondu lze jako obmyšleného určit, ale i vynechat kohokoli.
  • Jako zakladatel můžete detailněji určit podmínky pro přechod vlastnictví. K přechodu vlastnických práv může navíc dojít až dlouho po smrti zakladatele, plnění se může týkat i osob, které se dosud nenarodily.  Běžné dědické řízení tuto možnost nenabízí.
Více

Příklad:
Typickým důvodem, proč dochází k založení svěřenského fondu za účelem úpravy dědictví, je snaha zabránit tomu, aby byl rodinný majetek ohrožen tím, že přejde v důsledku smrti zakladatele do rukou zadlužených potomků. 

Pokud se dědic nachází v tíživé životní situaci (exekuce, insolvence, konkurz), existuje významné riziko, že jmění po zůstaviteli automaticky propadne do rukou věřitelů. Na majetek vložený do svěřenského fondu se však dědické řízení nevztahuje, a proto může být zachován pro libovolného obmyšleného (např. vnoučata či jiné blízké osoby).

Přijďte na bezplatnou úvodní konzultaci

Rádi s Vámi nezávazně probereme využití fondu konkrétně k Vašim účelům.
Zadejte Vaši emailovou adresu a my se Vám obratem ozveme zpět.

Naši partneři: