Anonymizace majetku

Ocitli jsme se v době, kdy se postupně vytrácí ochrana soukromí vlastnictví. Bankovní tajemství již v podstatě zaniklo, máme zde registry skutečných vlastníků, na celosvětové úrovni dochází k pravidelné výměně informací mezi finančními institucemi i orgány státní správy.

Existují však legální a racionální důvody, proč by možnost držet majetek anonymně měla zůstat zachována.  Všeobecná dostupnost informací o majetkových poměrech fyzických osob přináší významná rizika, která umožňují, aby se taková osoba stala terčem útoku vymahatelů a vyděračských gangů, nepřátelského jednání (včetně převzetí) od konkurentů, nebo obyčejné lidské závisti.

Svěřenské fondy umožňují držet a spravovat majetek (finance, obchodní podíly, cenné papíry, nemovitosti aj.) bez přímého vlastnictví spojeného s registrací své osoby na různých úřadech (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, registr cenných papíru aj.). 

Zde se registruje svěřenský správce fondu s dodatkem „svěřenský správce“. 
Informace o zakladateli se nachází v neveřejné části evidence svěřenských fondů.

Přijďte na bezplatnou úvodní konzultaci

Rádi s Vámi nezávazně probereme využití fondu konkrétně k Vašim účelům.
Zadejte Vaši emailovou adresu a my se Vám obratem ozveme zpět.

Naši partneři: